Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-05, KIO 1122/19 premium

Sygn. akt: KIO 1122/19 WYROK z dnia 5 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2019 r. przez Odwołującego: K. G. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P... w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w N. oraz B(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w T., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zaniechania ujawnienia Odwołującemu uzasadnienia zastrzeżenia wyjaśnień udzielonych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w N. oraz B(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w T. 2. W pozostałym zakresie odwołanie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28