Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-04-27, XXIII Ga 162/18, XXIII Ga 176/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 162/18 XXIII Ga 176/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) Sędziowie: SO Wiktor Piber SO Paweł Kieta Protokolant: Prot. sąd. Arkadiusz Bogusz po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. przeciwnika skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. uczestnika G. Systemy Informatyczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na skutek skargi zamawiającego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. (sygn. akt XXIII Ga 162/18) oraz uczestnika G. Systemy Informatyczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. (sygn. akt XXIII Ga 176/18) od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 5 stycznia 2018 r., sygn. akt (...) I. zmienia zaskarżony wyrok i w pkt 1. oddala odwołanie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w całości, a w pkt 2. obciąża poniesionymi kosztami postępowania odwoławczego (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.; II. zasądza tytułem kosztów postępowania ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28