Przejdź do Pozacenowe kryteria oceny ofert cz.I

85=Ĉ'=$0Ð:,(ļ38%/,&=1<&+ POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Poradnik z katalogiem dobrych praktyk Część I Publikacja przygotowana na zlecenie i w konsultacji z Urzędem Zamówień Publicznych Opracowanie: Dariusz Koba POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Poradnik z katalogiem dobrych praktyk Część I Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................... 3 I. Istota kryteriów oceny ofert ................................................................................................... 7 II. Przepisy odnoszące się do kryteriów oceny ofert ................................................................. 9 III. Strategie wyboru najkorzystniejszej oferty ....................................................................... 12 1. Minimalizacja kosztów. ................................................................................................................. 12 2. Bilans kosztów i jakości. ................................................................................................................ 14 3. Najwyższa jakość. .......................................................................................................................... 15 IV. Rodzaje kryteriów .............................................................................................................. 16 1. Kryteria kosztowe.......................................................................................................................... 16 2. Kryteria jakościowe ....................................................................................................................... 20 3. Kryteria odpowiedzialnego rozwoju ............................................................................................. 26 4. Kryteria kontraktowe. ................................................................................................................... 29 V. Podstawy oceny ofert. Bezstronność i obiektywizm .......................................................... 30 VI. Typy kryteriów ze względu na sposób ich opisu ............................................................... 33 1. Ocena ofert w kryteriach wymiernych. ......................................................................................... 33 2. Ocena ofert w kryteriach niewymiernych. .................................................................................... 40 VII. Zasady oceny ofert ............................................................................................................ 45 1. Porównywanie ofert ze sobą. ....................................................................................................... 45 2. Porównywanie ofert z wzorcem. .................................................................................................. 45 VIII. Dobór kryteriów i ich wag. .............................................................................................. 47 IX. Otoczenie rynkowe. ............................................................................................................ 51 X. Podsumowanie - 10 kroków. .............................................................................................. 52 Wstęp Prawo zamówień publicznych (Pzp) służy efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych i zapobieganiu ewentualnym negatywnym zjawiskom mogącym pojawić się na styku sektora ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pozacenowe kryteria oceny ofert roboty budowlane

1   -   85=Ĉ'=$0Ð:,(ļ38%/,&=1<&+ POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Poradnik z katalogiem dobrych praktyk

2   -   Zamówień Publicznych Opracowanie: Dariusz Koba POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Poradnik z katalogiem dobrych praktyk

3   -   do realizacji zamówienia. Przymus stosowania kryteriów pozacenowych. Zamawiający z sektora finansów publicznych oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli

+410 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28