Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-05, KIO 1151/19 premium

Sygn. akt: KIO 1151/19 WYROK z dnia 5 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 czerwca 2019 r. przez wykonawcę R. U., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z. P. TRUCK-CAMPER R. U. w Wieluniu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu przy udziale wykonawcy R. P., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wielobranżowy R. P. w Bydgoszczy, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury we Wrocławiu - unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy R. U., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z. P. TRUCK-CAMPER R. U. w Wieluniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Prawa zamówień publicznych i odrzucenia jego oferty na podstawie art. 24 ust. 4 Prawa zamówień publicznych oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury we ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28