Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-05-28, KIO 864/19

Sygn. akt KIO 864/19 WYROK z dnia 28 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2019 r. przez wykonawcę Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przy udziale wykonawcy Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu numer 1 pkt 1 odwołania dotyczącego rozdzielczości druku, uwzględnionego przez Zamawiającego. 2. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez: - usunięcie z treści pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych do cyfrowego druku czarno białego (maszyna nr 1) parametru dotyczącego minimalizacji obróbki termicznej papieru, niska temperatura utrwalania rzędu 100oC (możliwość dalszej obróbki mechanicznej wykonanych wydruków tj. bigowanie...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28