Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-05-14, KIO/KD 40/19 premium

Sygn. akt KIO/KD 40/19 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 14 maja 2019 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych w dniu 15 kwietnia 2019 r., pismem z dnia 15 kwietnia 2019 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego: Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej UZP/ DKZP/ WKZ1/ 421/ 18 (5)/ 19/ MSZ z dnia 5 kwietnia 2019 r., w przedmiocie zamówienia publicznego pn: "Dostawa oraz montaż elementów kompletnego wyposażenia meblowego opisanego w Załączniku nr 1 i wymienionego w Załączniku nr 2, w modernizowanym budynku dydaktyczno-konferencyjnym na działce nr ew. 374/10 w Sękocinie Starym" Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Andrzej Niwicki wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego do Informacji o wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. UZASADNIENIE Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa oraz montaż elementów kompletnego wyposażenia meblowego opisanego w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28