[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 27 czerwca 2019 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 29 maja 2019 roku zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o., dotyczących informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 22 maja 2019 roku nr UZP/DKZP/WKZ4/420/74(7)/19/ŁP dot. KU/50/19/DKZP w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Katarzyna Odrzywolska wyraża następującą opinię: zastrzeżenia Zamawiającego Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. zgłoszone 29 maja 2019 roku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 22 maja 2019 roku nr UZP/DKZP/WKZ4/420/74(7)/19/ŁP dot. KU/50/19/DKZP zasługują na uwzględnienie. UZASADNIENIE Zamawiający — Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prezes ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykluczenie wykonawcy art 24 ust. 1 pkt. 13

1   -   Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Odpowiednio w stosunku do wykonawców zagranicznych — dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ww. rozporządzenia. Jednocześnie zmawiający w rozdziale 5 pkt 2 SIWZ wskazał, że "Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy". Natomiast

2   -   przepisów szczególnych ustawy Pzp, tj. art. 132 i n. ustawy Pzp. Zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz

3   -   przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp. Z treści art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wynika natomiast, że zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych

+62 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28