Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2019-02-27, XII Ga 555/18 premium

Sygn. akt XII Ga 555/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie Przewodniczący: SSO Dariusz Kardaś (spr.) Sędziowie SO Jolanta Safader-Skwarlińska SO Mirosław Tułodziecki Protokolant: stażysta Magdalena Sobczyk-Rozewicz po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi wykonawców Konsorcjum Firm: (A) spółki akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim i (B) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz zamawiającego Województwa Pomorskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z udziałem przeciwnika skargi (C) spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie o udzielenie zamówienia publicznego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 17 września 2015 roku, sygnatura akt KIO 1936/15 I. oddala obie skargi, II. zasądza solidarnie od wykonawców Konsorcjum Firm: (A) spółki akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz (B) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na rzecz przeciwnika skargi (C) spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28