[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.), Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Jacek Pruszyński, Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 maja 2019 r. sprawy ze skargi Gminy Miasta Z. na decyzję Zarządu Województwa P. z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty wypłaconej w ramach realizacji projektu "Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Z." oddala skargę UZASADNIENIE Gminie Miastu Z. (dalej jako: "Skarżąca") na podstawie umowy z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...], o dofinansowanie projektu pn. "Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Z." (zaktualizowanej aneksami, dalej jako: "Umowa") zawartej pomiędzy Województwem P., w imieniu którego działał Zarząd Województwa P. jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa P. na lata 2014-2020 (dalej jako: "IZ RPOWP"), a Beneficjentem - Skarżącą, przyznane zostało dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu w wysokości nieprzekraczającej 1.406.250,00 zł stanowiące nie więcej ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28