Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-19, KIO 1012/19 premium

Sygn. akt KIO 1012/19 WYROK z dnia 19 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 czerwca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: ESKOM IT Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Puławska 543, 02-844 Warszawa; EMS Partner Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego, Sękocin Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn przy udziale wykonawcy: ISCG Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: ESKOM IT Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Puławska 543, 02-844 Warszawa; EMS Partner Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, i: 2.1. zalicza w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28