Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-01-23, KIO 2474/17, KIO 2487/17 premium

Sygn. akt: KIO 2474/17 Sygn. akt: KIO 2487/17 WYROK z dnia 23 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Członkowie: Aleksandra Patyk Katarzyna Poprawa Protokolant:Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 8 grudnia 2017 r., 20 grudnia 2017 r., 10 stycznia 2018 r., 11 stycznia 2018 r., 18 stycznia 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 listopada 2017 r. przez: A. wykonawcę A(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w R. - sygn. akt KIO 2474/17; B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia C(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w K. oraz C(2)... Spółka Akcyjna z siedzibą w K. - sygn. akt KIO 2487/17; w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia C(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w K. oraz C(2)... Spółka Akcyjna z siedzibą w K. , zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 2474/14 po stronie Zamawiającego; B. wykonawcy A(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w R. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 2487/17 po stronie Zamawiającego; orzeka...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28