Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-05-27, KIO 867/19

Sygn. akt: KIO 867/19 WYROK z dnia 27 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2019 r. przez wykonawcę: Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: CHEMWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy reprezentowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu dotyczącego klauzuli 4.14 Warunków Kontraktu (Cz. II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: "SIWZ"), z uwagi na wycofanie zarzutu przez Odwołującego po dokonanej przez Zamawiającego zmianie SIWZ z 22 maja 2019 r. 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie: 2.1. zarzutu nałożenia na wykonawców obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia bez uzasadnienia technologicznego, z określeniem zakresu nie będącego częściami kluczowymi oraz niewspółmiernie do potrzeb, w sposób powodujący istotne ograniczenie konkurencji i nakazuje Zamawiającemu zastąpienie zawartego w punkcie 26 SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (dalej: "IDW") ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28