Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2018-11-19, II Ca 322/18 premium

Sygn. akt II Ca 322/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Siuta (spr.) Sędziowie: SO Violetta Osińska SO Katarzyna Longa Protokolant: st. sekr. sąd Magdalena Gregorczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2018 roku w S. sprawy z powództwa (...). Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 27 grudnia 2017 roku, sygn. akt III C 962/17 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: a/ w punkcie II zasądza od pozwanego (...) Wojewódzkiego Szpitala (...) w S. na rzecz powoda (...). Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.: - kwotę 146,53 zł (sto czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty; - ustawowe odsetki za opóźnienie od kwoty 10 422,79 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r. - kwotę 162 (sto sześćdziesiąt dwa) zł i oddala powództwo w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28