Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-04-03, XXIII Ga 2286/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 2286/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Paweł Kieta (spr.) Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Anna Janas Protokolant: Mariusz Bajsztok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: (...) S.A. w P. (F.), (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...) spółka akcyjna w W. z udziałem wykonawcy (...) Company Ltd. w S. (C.) na skutek skargi (...) Company Ltd. w S. (C.) od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 listopada 2018 r., sygn. akt KIO (...) 1. oddala skargę, 2. zasądza od (...) Company Ltd. w S. (C.) na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: (...) S.A. w P. (F.), (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...) spółka akcyjna w W. 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt: XXIII Ga 2286/18 UZASADNIENIE Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 2 listopada 2018 r. po rozpoznaniu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28