Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-12-18, XXIII Ga 830/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 830/18 POSTANOWIENIE Dnia 18 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (spr.) Sędziowie: SO Monika Skalska SO Paweł Kieta Protokolant: Sekr. Sąd. Arkadiusz Bogusz po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego (...) w W. na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt (...) postanawia: I. oddalić skargę, II. zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz (...) w W. 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt XXIII Ga 830/18 UZASADNIENIE Krajowa Izba Odwoławcza w W. (dalej skrótowo jako KIO lub Izba) rozpoznawała m.in. odwołanie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. (sygn. akt (...)). Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r., KIO uwzględniła odwołanie ww. spółki w części dotyczącej warunku udziału w postępowaniu w zakresie wartości robót wymaganej dla dyrektora budowy i nakazała Zamawiającemu modyfikację specyfikacji SIWZ w ten sposób, aby wartość robót wymagana dla dyrektora budowy wynosiła 70 mln zł...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28