Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-03-07, XXIII Ga 103/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 103/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta po rozpoznaniu 7 marca 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wykonawców: - (...) S.A. w B. - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., (...) ... w W. i (...) S.A. w N. w przedmiocie skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) a.s. w P., (...) a.s. w O. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt (...) w przedmiocie wniosku skarżącego o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych postanawia oddalić wniosek....

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28