Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2019-04-25, II Ca 353/19 premium

Sygnatura akt II Ca 353/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Sobieraj Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gregorczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 roku w S. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S., Skarbowi Państwa - (...) Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego Skarbu Państwa - (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w S. od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 23 listopada 2018 roku, sygn. akt III C 675/18 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: a) punktowi I nadaje następujące brzmienie: "zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 3000 (trzy tysiące) złotych wraz z liczonymi w stosunku rocznym odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 listopada 2017 roku do dnia zapłaty i oddala powództwo w stosunku do pozwanego Skarbu Państwa - (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w S."; b) punktowi ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28