Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-02-07, XXIII Ga 1909/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1909/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 luty 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Alicja Dziekańska (spr.) SO Andrzej Sobieszczański Protokolant: Sekr. Sąd. Arkadiusz Bogusz po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego ... w ... odwołującego ... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ... przystępującego po stronie zamawiającego Konsorcjum: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ... spółka komandytowa w ... na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt KIO 1806/18 1. oddala skargę; 2. zasądza od ... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ... na rzecz (dwanaście tysięcy pięćset) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt: XXIII Ga 1909/18 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 24 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1806/18 Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez wykonawcę ... sp. z o.o. w ... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - ... w ... przy udziale wykonawców wspólnie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28