Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-12-20, XXIII Ga 1429/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1429/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta (spr.) Sędziowie: SSO Alicja Dziekańska SSO Wiktor Piber Protokolant: Sekr. sądowy Arkadiusz Bogusz po rozpoznaniu 13 grudnia 2018r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego ... odwołujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ... z ograniczoną odpowiedzialnością w ... wykonawcy zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego ... wykonawcy zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego ... akcyjnej w ... w przedmiocie skargi ... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ... od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r, sygn. akt KIO 266/2018 1. oddala skargę, 2. zasądza od ... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ... na rzecz ... 12500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt XXIII Ga 1429/18 UZASADNIENIE Zamawiający ... prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zarządzanie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28