[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: KIO 823/19 KIO 826/19 KIO 844/19 WYROK z dnia 12 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2019 r., 28 maja 2019 r. i 7 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 6 maja 2019 r. przez wykonawcę: IT Business Group Sp. z o.o., ul. Rydlówka 42c/5, 30-363 Kraków (KIO 823/19), B. w dniu 6 maja 2019 r. przez wykonawcę: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (KIO 826/19), C. w dniu 6 maja 2019 r. przez wykonawcę Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (KIO 844/19), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, przy udziale wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa zgłaszającego przystąpienia do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 823/19, KIO 826/19, KIO 844/19 po stronie odwołującego, przy udziale wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 826/19 po stronie odwołującego, przy udziale wykonawcy IT Business Group Sp. z o.o., ul. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmniejszenie zakresu zamówienia

1   -   aby zamawiający przewidział w umowie zmniejszenie zakresu zamówienia, lecz "nie można zaakceptować postanowień

2   -   dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia". Podkreślił, że z taką dowolnością

3   -   wpływających w sposób istotny na zmniejszenie potrzeb Zamawiającego. Jednoznaczne określenie maksymalnego zmniejszenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego jest także wyrazem

+293 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28