Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-05-28, KIO 874/19 premium

Sygn. akt: KIO 874/19 WYROK z dnia 28 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 maja 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 maja 2019r. przez wykonawcę IZAN + spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Żabiniec 46 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojskowy Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4 orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Izan+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Żabiniec 46 i 2.1. Zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę IZAN + spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Żabiniec 46 tytułem wpisów od odwołań, 2.2. Zasądza od wykonawcy Izan+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Żabiniec 46 na rzecz Samodzielnego Publicznego Wojskowego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, ul. Arkońska 4 kwotę 5 094 zł 38 gr (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28