Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-05-22, KIO 821/19, KIO 846/19 premium

sygn. akt: KIO 821/19, KIO 846/19 WYROK z dnia 22 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Jan Kuzawiński Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2019 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 r. przez: a) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PSI Polska Sp. z o.o., PSI Software AG, Apator Elkomtech S.A. z siedzibą w Poznaniu (KIO 821/19), b) wykonawcę MIKRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KIO 846/19), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy udziale: a) wykonawcy MIKRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego (KIO 821/19), b) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PSI Polska Sp. z o.o., PSI Software AG, Apator Elkomtech S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego (KIO 846/19), c) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Schneider Electric Polska Sp. z o. o., Schneider Electric DMS NS D.O.O. z siedzibą w Warszawie, zgłaszających...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28