[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 18 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Agnieszka Trojanowska Anna Wojciechowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2019r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2019 r. przez odwołującego: COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49; 62-070 Palędzie w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz przy udziale przystępującego Konsorcjum: DROGTOM sp. z o.o. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek i R.K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Telekomunikacyjne - R.K. 87-800 Włocławek; ul. Wiśniowa nr 1A zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49; 62-070 Palędzie i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez "COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49; 62-070 Palędzie tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49; 62-070 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pozacenowe kryteria oceny ofert roboty budowlane

1   -   w postępowaniu oraz w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert; 2. art. 89 ust. 1

2   -   w postępowaniu oraz w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert - stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. ewentualnie

3   -   co do wyboru i sposobu oceny ofert to jest w kryteriach pozacenowych pkt 19.1.2.2

+83 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28