[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Bydgoszczy – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Bydgoszczy SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Leszek Tyliński Sędziowie sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.) sędzia WSA Joanna Janiszewska-Ziołek Protokolant starszy sekretarz sądowy Elżbieta Brandt po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...], 2. stwierdza nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...], 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz D. Z. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE Wnioskiem z [...] maja 2017r. D. Z., będący radcą prawnym, zwrócił się do Miejskiego Zarządu Dróg w T. o wgląd w dniu [...] czerwca 2017r. w akta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa ul. [...] w T.". Wyrokiem z dnia 20 września 2017r. sygn. akt II SAB/Bd 73/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   2017r. została mu udostępniona do wglądu cała dokumentacja postępowania pn. "Rozbudowa ul. [...]" za wyjątkiem wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny skutecznie zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa

2   -   i składanych przez tych wykonawców wyjaśnień rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnymi załącznikami, uznając

3   -   zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunku do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, pomijając w swoim uzasadnieniu właśnie

+94 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28