Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-27, KIO 420/19

Sygn. akt: KIO 420/19 WYROK z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum UTI POLAND Sp. z o.o. w Warszawie, "DSV Road" Sp. z o.o. w Duchnicach, DSV AIR & SEA Sp. z o.o. w Duchnicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie przy udziale wykonawcy Fights On Logistics Sp. z o.o. w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu powtórzenie czynności badania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy Fights On Logistics Sp. z o.o. i wykluczenie tego wykonawcy z postępowania, 2. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala, 3. kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie i: 3.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła fbi

1   -   zasady, największa kompletność zaświadczeń z FBI do wykazania niekaralności. Wystarczy jednak

2   -   System), bądź zwrócić się do FBI o wydanie zaświadczenia uwzględniającego czyny

3   -   złożył oświadczenia oraz dokumenty z FBI i bronił swojego stanowiska co

+14 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28