[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 18 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 marca 2019 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: URTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemieniecka 120 (54-613 Wrocław), Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3 (91-342 Łódź) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26 (65-046 Zielona Góra) orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: URTICA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi, kwoty 13 500 zł 00 gr. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta przesłana mailem

1   -   poinformował o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty nr 17 w zakresie zadania

2   -   pełnomocnikiem strony informując, iż oświadczenie przesłane mailem nie zostało opatrzone podpisem. W odpowiedzi, pełnomocnik strony ponownie mailem przesłała korespondencję zawierającą pismo z 15.03.2019 r. przesłaną w dniu 15.03.2019

3   -   dniem doręczenia, jeżeli została ona przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej

+12 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28