Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-12, KIO 329/19

Sygn. akt: KIO 329/19 WYROK z dnia 12 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25.02.2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum CGL Spółka z o.o., ul. Cegielskiego 6, 32-400 Myślenice oraz J.L. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Elektro-Budowlanych, Handlowych, Transportowych i Projektowych "ZUE-MBHTiP" J.L., ul. Cegielskiego 8, 32-400 Myślenice w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego TAURON Wydobycie S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "usługa wykonania robót w zakresie usunięcia i zagospodarowania osadu z osadnika wód dołowych BIAŁY BRZEG dla TAURON Wydobycie S.A." (numer referencyjny 2018/TWD/TWD/03418/L/258/P/JW) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum M.T. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JUSTMAR M.T., ul. Wołodyjowskiego 31, 41-403 Chełm Śląski, Kopalnia Imielin Spółka z o.o., ul. Wyzwolenia 70C, 41-407 Imielin oraz G.O. prowadzący działalność ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmowa przetargowa

1   -   2. wskazanie przedsiębiorców podejrzanych o zmowę przetargową : Konsorcjum firm: Lider: JUSTMAR M

2   -   Sobieskiego 43 3. opis domniemanej zmowy przetargowej (na czym polega proszę zaznaczyć

3   -   tym zakresie dla oceny istnienia zmowy przetargowej konieczna jest analiza całego procesu

+23 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28