Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-29, KIO 432/19 premium

Sygn. akt: KIO 432/19 WYROK z dnia 29 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2019 r. przez Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, Sokołów 05 - 806 Komorów w postępowaniu prowadzonym przez PKP Intercity S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającą jako lider postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego występującego wspólnie: PKP Intercity S.A., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, Polskie Koleje Państwowe S.A., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03- 734 Warszawa, PKP CARGO S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, PKP CARGO Service Sp. z o.o., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, CARGOTOR Sp. z o.o., ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., ul. Kolejarzy 22b, 21-540 Małaszewicze, PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica Sp. z o.o., ul. Kolejowa 55, 37-710 Żurawica, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28