Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-04-08, KIO 513/19 premium

Sygn. akt: KIO 513/19 WYROK z dnia 8 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2019 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przy Al. (...), R... B.V. z siedzibą w H. (Holandia) (...), P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komendę Główną Policji w Warszawie, ul. Puławska 148/150 (02-624 Warszawa) przy udziale Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - S... Spółka Akcyjna z siedzibą w O., ul. (...), H... GmbH w B.(...) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - M(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., ul. (...), M(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić czynność z dnia 15 marca 2019 r. polegającą na odrzuceniu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28