Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-05-10, XXIII Ga 152/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 152/19 POSTANOWIENIE Dnia 10 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 maja 2019 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego P... spółki akcyjnej w Warszawie odwołującego T... spółki akcyjnej w P... przystępujących po stronie odwołującego B... spółki akcyjnej w W..., Strabag spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P... na skutek skargi odwołującego na pkt 3.2. postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1610/18 postanawia: 1. zmienić pkt 3.2 zaskarżonego postanowienia i znieść wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika; 2. zasądzić na rzecz T... spółki akcyjnej w P... od P... spółki akcyjnej w W... kwotę 278 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt XXIII Ga 152/19 Uzasadnienie Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze (pkt 1); dokonała zwrotu 18.000 zł na rzecz T... spółki ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28