[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 27 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum: 1/ Vendi Servis sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (lider - pełnomocnik), 2/ Jol-Mark sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach i 3/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe "Postęp" sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiatowy Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) poniesionej z tytułu wpisu od odwołania na rzecz wykonawców 1/ Vendi Servis sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (lider - pełnomocnik), 2/ Jol-Mark sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach i 3/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28