[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gdańsku – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Gdańsku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski, Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń, Sędzia WSA Irena Wesołowska (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Szymańska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi "A" z siedzibą w S. na decyzję Zarządu Województwa z dnia 22 listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007 - 2013 oddala skargę. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 22 listopada 2018r., Zarząd Województwa, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzeniu sprawy, uchylił własną decyzję z 13 grudnia 2016 r. i zobowiązał stronę skarżącą "A" spółkę z o.o. z siedzibą w S. do zwrotu środków przyznanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. [...] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 025 007,88 zł. Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny: W dniu 14.09.2009 r. zawarto w G. umowę o numerze [...] o dofinansowanie projektu pn. [...] w ramach Regionalnego ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28