Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-01-18, XXIII Ga 1811/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1811/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska Sędziowie: SO Wiktor Piber SO Paweł Kieta (spr.) Protokolant: Sekr. Sąd. Arkadiusz Bogusz po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skarg: 1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: (...) z siedzibą w T. (C.), (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.; 2. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: G. İ. (...) T. A.S. w A. (T.), (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółki akcyjnej w Ł.; 3. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: (...) spółki akcyjnej w W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt (...), (...), (...) 1. odrzuca skargę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: G. İ. (...) T. A.S. w A. (T.), (...) spółki z ograniczoną ...

Przykładowe fragmenty dla hasła gdańsku

1   -   społecznego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2018

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28