Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-10-12, XXIII Ga 1123/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1123/18 POSTANOWIENIE Dnia 12 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Alicja Dziekańska (spr.) SO Paweł Kieta po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Teatru (...) w W. odwołującego R. S. przystępującego po stronie zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 maja 2018 r., sygn. akt (...) postanawia : 1. zmienić pkt 3 wyroku i kosztami postępowania obciążyć R. S. i (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.; 2. zmienić pkt 3.2 wyroku i zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz R. S. 9 300zł (dziewięć tysięcy trzysta złotych) tytułem kosztów postępowania odwoławczego; 3. zmienić pkt 3.3 wyroku i zasądzić tytułem kosztów postępowania odwoławczego od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Teatru (...) w W. 1 800zł (jeden tysiąc osiemset złotych) oraz od R. S. na rzecz Teatru (...) w W. 1 800zł (jeden tysiąc osiemset złotych) ; 4. zasądzić od R. S. na rzecz (...) ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28