Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-01, KIO/KD 14/19

Sygn. akt KIO/KD 14/19 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 1 marca 2019 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: Gmina Ścinawa ul. Rynek 17 59-330 Ścinawa dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej znak KND/27/2017/DKUE w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowa drogi powiatowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn.: "Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa - Chełmek Wołowski" Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Paweł Trojan Anna Chudzik wyraża następującą opinię: nie uwzględnia zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli znak KND/27/2017/DKUE UZASADNIENIE do uchwały z 1 marca 2019 r. sygn. akt KIO/KD 14/19 Zamawiający - Gmina Ścinawa w Ścinawie, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z procedurą odwróconą na przebudowę drogi powiatowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn.: "Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa - Chełmek Wołowski". W informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 23 stycznia 2019r. Prezes Urzędu Zamówień ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28