[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 13 marca 2019 r. Po rozpoznaniu zastrzeżeń zgłoszonych do Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Ul. Św. Wojciecha 34 43-600 Jaworzno dotyczących Informacji o wyniku kontroli uprzedniej (znak: UZP/DKZP/WKZ5/420/9(5)/19/MM) z dnia 6 lutego 2019 r. w przedmiocie zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej i Tylnej w Jaworznie Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Członkowie: Małgorzata Matecka Agata Mikołajczyk wyraża następującą opinię: zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia z dnia 13 lutego 2019 r. nie zasługują na uwzględnienie. Uzasadnienie Przedstawione Krajowej Izbie Odwoławczej do zaopiniowania zastrzeżenia od wyniku kontroli zgłoszone zostały w związku z przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: "Prezes Urzędu" lub "Kontrolujący") kontrolą uprzednią w przedmiocie zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej i Tylnej w Jaworznie. O wynikach przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformowała Zamawiającego, tj. Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. pismem z dnia 6 lutego 2019 r. (znak: UZP/DKZP/WKZ5/420/9(...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykluczenie wykonawcy art 24 ust. 1 pkt. 13

1   -   wskazał, że zgodnie z postanowieniami pkt 5.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz sekcji III.1.1 ogłoszenia o zamówieniu, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. W

2   -   sektorowym, ograniczona poprzez zastrzeżenie zastosowania art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Kontrolujący podał, że zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d). oraz w przypadku wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której

3   -   postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której

+35 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28