[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 30 września 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówZbigniew Władysław Rękas Arbitrzy:Paweł Grzegorz Juzoń Katarzyna Dorota Poprawa ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.09.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez SANIT Sp. z o.o. Gliwice, ul. Rybnicka 175 od oddalenia przez zamawiającego Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 protestu z dnia 9 września 2005 r. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża SANIT Sp. z o.o. Gliwice, ul. Rybnicka 175 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 773 zł 59 gr (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez SANIT Sp. z o.o. Gliwice, ul. Rybnicka 175 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty 900 zł 41 gr (słownie: dziewięćset złotych czterdzieści jeden groszy) z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   6 poglądu Odwołującego, że zastosowanie ceny jednostkowej jako ceny rażąco niskiej jest przesłanką w niniejszej

2   -   na odrzuceniu całej oferty, której cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia

3   -   możliwe jest w przypadku, gdy cena jednostkowa będąca elementem cenotwórczym całości zamówienia uznana za rażąco niską wpływa w takim w stopniu na cenę całości oferty, że można ją zakwalifikować jako rażąco niską. W niniejszej sprawie taka relacja

+18 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28