[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 08 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Małgorzata Matecka Agata Mikołajczyk Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na posiedzeniach w dniu 05 i 07 lutego 2019 r. i rozprawie w dniu 07 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Wykonawcę DXC Technology Polska Sp. z o.o. (ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa) orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie zmiany treści SIWZ: - w odniesieniu do zarzutu 1.2.4. poprzez usunięcie trzeciego akapitu w sekcji "Referencyjne Standardy Technologiczne" na str. 18 Załącznika nr 4A6 do wzoru umowy postanowienia w brzmieniu "Przyjmuje się, że Referencyjne Standardy Technologiczne nie muszą być jawnie wyspecyfikowane, o ile wynikają ze standardów w jakich wykonana została dana Aplikacja.", - w odniesieniu do zarzutu 1.2.6.poprzez doprecyzowanie i ujęcie w treści SIWZ zaproponowanych (w odpowiedzi na odwołanie w pkt 26 i 29) zmian, tj.: a) określenie, że parametry ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.