[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 17 stycznia 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum (1) Grupa KOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pełnomocnik i (2) Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, adres dla pełnomocnika ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom przy udziale: wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Konsorcjum firm (1) DPG Security Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pełnomocnik, (2) DGP Provider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i (3) 7 MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres dla pełnomocnika ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt [sygnatura ukryta] po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak formularza ofertowego

1   -   poprzez nieprawidłowe przygotowanie warunków przetargowych (brak możliwości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na dokumencie formularza ofertowego) pozbawiono Odwołującego możliwości złożenia oferty

2   -   bowiem Odwołujący miał wiedzę o braku możliwości podpisania formularza ofertowego wypełnionego on-line kwalifikowalnym podpisem

3   -   zasadę uczciwej konkurencji. Wizualnym znakiem braku możliwości opatrzenia formularza ofertowego wypełnionego on-line kwalifikowalnym podpisem elektronicznym był brak symbolu kłódki przy formularzu, który widnieje przy innych dokumentach

+38 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28