Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-09-05, KIO 1405/18, KIO 1407/18, KIO 1419/18 premium

Sygn. akt: KIO 1405/18 KIO 1407/18 KIO 1419/18 WYROK z dnia 5 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Aleksandra Patyk Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Adam Skowroński, Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2018 r., 21 sierpnia 2018 r., 23 sierpnia 2018 r. oraz w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 16 lipca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: G... A... S... İ... ve T... A.Ş., M... - Ł... S.A., G... Sp. z o.o., ..., B. w dniu 16 lipca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: B... S.A., S... I... P... Sp. z o.o., ul. ..., C. w dniu 19 lipca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: S... C..., P... P... Sp. z o.o., H... I... Z..., ..., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: G... D... D... K... i A..., ul. ..., przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: B... S.A., S... I... P... Sp. z o.o., ul. ... zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego w sprawach o sygn. akt: KIO 1405/18, KIO 1419/18 po stronie odwołującego, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: S... C..., P...

Przykładowe fragmenty dla hasła Wyrok KIO z 5 września 2018

1   -   Sygn. akt: KIO 1405/18 KIO 1407/18 KIO 1419/18 WYROK z dnia 5 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w

2   -   wskazać można na następujące orzeczenia: wyrok z 2 lipca 2012 r. (sygn. akt KIO 1291/12), uchwała z 20 października 2010 r. (sygn. akt KIO/KD 75/10) oraz wyrok z 5 października 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1196/09). Zdaniem Odwołującego

3   -   wprowadzenie Zamawiającego w błąd pracowników, 5) przekazać informacje rzetelne w miejsce nieprawidłowych. (tak m.in. KIO w wyroku z dnia 2 lutego 2018 r. KIO 113/13, KIO 116/18 oraz w wyroku z dnia 28 lutego 2018 r. KIO 274/18). Konsorcjum S... w sposób należyty wywiązało się z powyższych obowiązków. Pismo z dnia 15 czerwca 2018 r. zostało skierowane przez Konsorcjum

+897 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28