[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kobylski Sędzia WSA Artur Kot Sędzia WSA Renata Nawrot (sprawozdawca) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 4 lutego 2019 r. sprawy ze skargi P. K. na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy G. do rozpoznania wniosku P. K. z dnia [...] lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że Wójt Gminy G. dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność Wójta Gminy G. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Wójta Gminy G. na rzecz P. K. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Przedmiotem rozpoznania Sądu jest skarga P. K. na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Pocztą elektroniczną e-mailem z [...] lipca 2018 r., P. K. (dalej skarżący) zwrócił się do Wójta Gminy G., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.