Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-14, KIO 156/19 premium

Sygn. akt: KIO 156/19 WYROK z dnia 14 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Jolanta Markowska Małgorzata Matecka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2019 r. przez wykonawcę M... G... B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. ... w postępowaniu prowadzonym przez Gminę M..., ul. ... orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Gminie M... unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej, przez M... G... B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie i dokonanie powtórnej czynności oceny oferty, 2. kosztami postępowania obciąża Gminę M..., ul. ... i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M... G... B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. ... tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Gminę M..., ul. ... na rzecz M... G... B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. ... kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia...

Przykładowe fragmenty dla hasła xades

1   -   specyfikacji technicznych ETSl: Podstawowy profil XAdES ETSl TS 103171 v.2

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28