[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 28 lutego 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w sektorze transportu - Dyrektywa 2004/17/WE - Zakres stosowania - Artykuł 5 - Działalność obejmująca dostawy lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców publicznych w dziedzinie transportu kolejowego - Udzielenie przez krajowe kolejowe przedsiębiorstwo publiczne świadczące usługi transportowe zamówienia dotyczącego umów na usługi sprzątania pociągów należących do tego przedsiębiorstwa - Brak publikacji uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny sąd administracyjny, Szwecja) postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 czerwca 2017 r., w postępowaniu: Konkurrensverket przeciwko SJ AB, TRYBUNAŁ (dziewiąta izba), w składzie: C. Lycourgos, prezes dziesiątej izby, pełniący obowiązki prezesa dziewiątej izby, E. Juhász (sprawozdawca) i C. Vajda, sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona, sekretarz: V. Giacobbo-Peyronnel, administratorka, uwzględniając pisemny etap postępowania i po ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.