Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-01-08, KIO 2488/18

Sygn. akt: KIO 2488/18 WYROK z dnia 8 stycznia 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Magdalena Rams Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2018 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2018 roku przez wykonawcę S. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S. G. Pas Projekt Archi Studio z siedzibą w Nadarzynie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Gliwice orzeka 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę S. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S. G. Pas Projekt Archi Studio z siedzibą w Nadarzynie i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S. G. Pas Projekt Archi Studio z siedzibą w Nadarzynie tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od wykonawcy S. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S. G. Pas Projekt Archi Studio z siedzibą w Nadarzynie na rzecz Zamawiającego Miasto Gliwice kwotę 4 156 gr 00 (słownie: cztery tysiące ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28