[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adama Nita (spr.), Sędzia NSA Anna Apollo, Sędzia WSA Iwona Wiesner, Protokolant Specjalista Anna Wandoch, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi "A" w B. decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa [...] na lata 2007-2013 oddala skargę. UZASADNIENIE Wyrokiem z 23 września 2015 r., sygn. akt III SA/Gl 236/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Zarządu Województwa [...] (zwanego dalej Zarządem Województwa, Instytucją Zarządzającą lub Organem) z [...] r., nr [...] oraz zasądził od tego podmiotu na rzecz Skarżącego zwrot kosztów postępowania. Przedmiotem uchylonego rozstrzygnięcia ostatecznego Organu było utrzymanie w mocy swojej własnej decyzji z [...] r., nr [...], skierowanej do "A" w B. (w tym uzasadnieniu określanej mianem Beneficjenta, "A" lub Skarżącego). We wspomnianym orzeczeniu nieostatecznym zobowiązano "A" do zwrotu części dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków objętych Regionalnym Programem Operacyjnym...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.