[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: KIO 2436/18 Sygn. akt: KIO 2442/18 WYROK z dnia 21 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Agata Mikołajczyk Małgorzata Matecka Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Cegłowski Klaudia Cejrowska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie dniu 7 grudnia 2018 r. i w dniu 17 grudnia 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2018 r. przez odwołującego: A. DXC Technology Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, (KIO 2436/18), B. Sygnity S.A., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, (KIO 2442/18), w postępowaniu prowadzonym przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, przy udziale wykonawcy: A. Sygnity S.A., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2436/18 po stronie odwołującego, B. wykonawcy ASSECO Poland S. A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2436/18 po stronie odwołującego, C. wykonawcy Essembli Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2436/18 po stronie odwołującego, D. wykonawcy Oracle Polska Sp. z o.o., ...

Przykładowe fragmenty dla hasła W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz

1   -   i spełnia pozostałe wymagania postawione w warunku)." Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata

2   -   składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to rozwiązanie, ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencyjności w postępowaniach, w szczególności tych, które dotyczą specjalistycznych

3   -   wykonania, wartość i sposób płatności. Celem stawiania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu, jest zapewnienie, aby zamówienie zostało powierzone podmiotowi dającemu rękojmię jego należytej realizacji. Zamawiający zobowiązany jest przy tym zachować

+732 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28