[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 20 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Anna Packo Członkowie: Aleksandra Patyk Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26 października, 7, 8 i 16 listopada 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Parasnake A. S., ul. Żeromskiego 30, 25-370 Kielce oraz Airborne Technologies Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Gloriettegasse 1/3, 1130 Wiedeń, Austria w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komendę Główną Straży Granicznej, al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia GB Aircraft Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Narbutta 83/C13, 02-524 Warszawa oraz AERODATA Aktiengesellschaft, Hermann Blenk Strasse 34-36, 38-108 Braunschweig, Niemcy, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JB INVESTMENTS Spółki z ograniczoną ...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes w unieważnieniu postępowania

1   -   sfinansowanie zamówienia, Odwołujący ma też interes w unieważnieniu postępowania, bowiem wtedy będzie mieć możliwość wzięcia udziału w kolejnym postępowaniu. Uzasadniając swoje zarzuty wskazał, że

2   -   dotyczących oferty Konsorcjum JB, chociaż, w ocenie Przystępującego, nie posiada już interesu w uzyskaniu zamówienia, którego dotyczy postępowanie prowadzone przez Zamawiającego, a zatem

3   -   Odwołujący niewątpliwie co najmniej miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, uczestnicząc w postępowaniu przetargowym, i wciąż taki interes ma w odniesieniu do przyszłości, jeżeli Zamawiający powtórzyłby postępowanie. W tym kontekście interesem każdego wykonawcy - nawet jeśli on

+307 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28