[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 23 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postepowania w dniu 23 października 2018 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 października 2018 r., przez Jagódka Plus Sp. z o.o., ul. Metalowców 29 lok. 102, 54-156 Wrocław w postępowaniu prowadzonym przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław postanawia: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Jagódka Plus Sp. z o.o., ul. Metalowców 29 lok. 102, 54-156 Wrocław i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez Jagódka Plus Sp. z o.o., ul. Metalowców 29 lok. 102, 54-156 Wrocław tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we ...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes w unieważnieniu postępowania

1   -   Uwzględnienie odwołania. 2. Nakazanie Zamawiającemu unieważnienie postępowania. Swój interes w uzyskaniu zamówienia dostrzegał w tym, że na skutek niezgodnych

2   -   uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienie postępowania. Jednocześnie oświadczył w ramach odwołania, że czynności Zamawiającego

3   -   ETS-u, Wykonawcy mają także interes w unieważnieniu postępowania. W tym zakresie Izba wskazuje za

+110 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28