Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-11-19, KIO 2269/18, KIO 2290/18

Sygn. akt: KIO 2269/18 KIO 2290/18 WYROK z dnia 19 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 listopada 2018 r. przez: A. AB-ONLINE Sp. z o.o., ul. Sokołowska 9 lok. 56, 01-142 Warszawa, B. PPHU SMK R. S., ul. Bukowińska 22 lok. 7B, 02-703 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Telewizję Polską S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, przy udziale wykonawcy Helica Sp. z o.o., ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 2290/18 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w sprawie KIO 2269/18, wniesione przez wykonawcę AB- ONLINE Sp. z o.o., ul. Sokołowska 9 lok. 56, 01-142 Warszawa i nakazuje Zamawiającemu - Telewizja Polska S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części 1 postępowania oraz powtórzenie czynności oceny ofert, w tym odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, oferty wykonawcy Adtv Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 14/16, 02-739 Warszawa oraz oferty wykonawcy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pozycja 0 zł

1   -   odwołania, w tym sumy 15000 tytułem wpisu od odwołania oraz sumy 3600 tytułem wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego. Uzasadnienie

2   -   co stawia ich w gorszej pozycji. Brak sprecyzowania oferowanego przedmiotu, wbrew

3   -   co stawia ich w gorszej pozycji. Brak sprecyzowania oferowanego przedmiotu, wbrew

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28