powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 25 października 2018 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodnicząca: Członek GKO: Klaudia Stelmaszczyk Członkowie: Członek GKO: Sławomir Franek (spr.) Członek GKO: Agnieszka Szymankiewicz Protokolant: Bartosz Głuszko przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Arkadiusza Babczuka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2018 r. odwołania wniesionego przez Obrońcę w imieniu Obwinionej (...) - pełniącej w czasie zarzuconego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Dyrektora Szkoły (...) od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 lipca 2018 r., sygn. akt DB- 0965/14/18, którym uznano Obwinioną (...) winną popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 17 ust. 1 c ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458; dalej zwaną ustawą) polegającego na naruszeniu przepisów art. 87 ust...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.